Anul înfiinţării unităţii: 1953. Colegiul nostru a fost Şcoală Medie Mixtă, curs de zi, cu câte 2 clase pentru fiecare an de studiu. La baza înfiinţării acestui edificiu de învăţământ au stat interesele economice şi sociale ale păturilor sociale existente la acea vreme. Puternica industrializare a zonei municipiului Hunedoara, necesita pregătirea teoretică şi practică a tineretului, pentru acoperirea cu forţă de muncă calificată a pieţei muncii. Din anul 1959, cursurile se desfăşoară în actuala clădire. Şcoala pregătea elevi din ciclul primar (clasele I-IV), ciclul gimnazial (clasele V-VIII), precum şi clase de liceu. Din anul 1962, şcoala se numeşte Liceul nr. 1, cursurilor de zi adăugându-li-se cursuri serale din ciclul liceal. În anul 1977 se schimbă din nou titulatura liceului, numindu-se Liceul Teoretic Matematică – Fizică Hunedoara, cursurile desfăşurându-se pe două direcţii: profilul matematică-fizică şi profilul mecanic, cursuri de zi şi serale.

Din anul 1995, unitatea funcţionează ca liceu teoretic cu denumirea de Liceul Teoretic „Iancu de Hunedoara”, iar din anul 2002 cu denumirea de Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara”. Patrimoniul școlii este mărit cu un nou corp de clădire, cu sală de sport și 18 săli de clasă.

Prin decizia ISJ nr. 50 din 25.02.2010, începând cu data de 01.09.2010 se restructurează rețeaua școlară de pe raza Municipiului Hunedoara, Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” devenind o nouă entitate educațională, care-și desfășoară activitatea instructiv-educativă în 7 corpuri de clădire după cum urmează:

  • Colegiul Național „Iancu de Hunedoara”, cu sediul în Hunedoara str. Victoriei nr. 12, tel./fax 0254713341) unitate cu personalitate juridică, desfășoară activitatea în corpurile A1 (clădirea veche), A2 (clădirea nouă alipită clădirii vechi) și corpul B (clădirea fostei Școli Generale nr. 5 Hunedoara, B-dul Decebal nr. 19);

  • Școala Primară Hășdat, structură a C.N. „Iancu de Hunedoara”, Corp E, Str. Hășdat nr.141, situată la aproximativ 4 km. de sediul social al colegiului;

  • Școala Postliceală Sanitară Hunedoara, structură a colegiului, corp D, Str. Nicolae Bălcescu nr.7, tel./fax 0254713341, situată la aprox. 500 m de sediul colegiului;

  • Școala Primară Răcăștie, structură, corp F, str. Răcăștie nr. 142, situată la aproximativ 2 km de sediul colegiului;

  • Grădinița cu program normal Boș, structură, corp C, str.Principală nr. 20, situată la aproximativ 6 km de sediul colegiului.

 

 

PHOTO-2020-05-13-16-40-07 (1).jpg

 VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII

  • VIZIUNEA ŞCOLII

 

Învăţământul a devenit o prioritate naţională în contextul în care efortul naţional pentru educaţie rămâne singura alternativă pentru a redeveni una dintre ţările de elită ale Europei.

           

Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” îşi va consolida poziţia pe piaţa educaţiei, devenind un centru de dezvoltare al învăţământului românesc. Unitatea noastră va răspunde cu promptitudine şi competenţă provocărilor mediului economic, dinamicii pieţei muncii, va rămâne un furnizor de servicii educaţionale care  răspund nevoilor comunităţii, care vin în întâmpinarea acestor nevoi.

           

Colegiul nostru este o fereastră deschisă spre lume, o rampă de lansare a tinerei generaţii spre societatea europeană.

  • MISIUNEA ŞCOLII

Unitate de învăţământ preuniversitar de filieră teoretică, care asigură pregătirea elevilor în cele mai bune condiţii pentru stimularea potenţialului lor şi pentru a oferi şanse de integrare pe piaţa universitară şi a muncii, urmărind dezvoltarea instituţională prin realizarea de proiecte şi parteneriat comunitar.

Formarea unei personalităţi puternice şi creative a elevilor, în funcţie de capacitatea şi interesul fiecăruia, în spiritul exigenţelor şi cerinţelor grupurilor de interese din interiorul şi exteriorul şcolii.

Menţinerea şi perpetuarea tradiţiei de excelenţă a colegiului prin creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, prin rezultate deosebite la concursurile şcolare şi implicarea colectivului în aria culturală a comunităţii locale.