Proiecţia bugetară

 

Unitatea are contabilitate proprie şi este Ordonator de Credite pentru bugetul de stat. Pentru creşterea eficienţei folosirii resurselor financiare se ţine seama de:

 • priorităţile existente în unitate şi discutarea acestora în Consiliul de Administraţie;

 • urmărirea modului de efectuare a lucrărilor de reparaţii şi de reabilitare;

 • informarea Consiliului Local cu privire la nevoile şcolii;

Pe lângă veniturile bugetare se urmăreşte identificarea altor surse de finanţare (sponsorizări, donaţii) în special pentru desfăşurarea concursurilor şi olimpiadelor şcolare şi a altor activităţi extracurriculare.

Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” dispune de 5 spaţii şcolare

 • Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara”  -  Strada Victoriei nr. 12                      

 • Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara”  -  Bulevardul Decebal nr.19

 • Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara”  -  Strada Gheorghe Doja, Răcăştie

 • Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara”  -  Boş

 • Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara”  -  Hăşdat

În perioada 2016 - 2020 s-au realizat următoarele lucrări de reparaţie şi achiziţii:

 • Reabilitărea faţadelor şcolii;

 • Amenajarea grupului sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi;

 • Dotarea catedrelor cu calculatoare şi imprimante;

 • Dotarea laboratoarelor de informatică, fizică, chimie, biologie, cabinetului de psihopedagogie, sălii de sport, bibliotecă

 • Zugravirea cancelariei, a sălilor de clasă, a holului şcolii;

 • Îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecii prin sponsorizări şi donaţii.

 Centrul de Documentare al Colegiului Naţional „Iancu de Hunedoara”

                   

 

    Considerată ca o resursă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii educaţie oferite elevilor, Centrul de Documentare al Colegiului Naţional „Iancu de Hunedoara” a constituit în ultimii ani un obiectiv prioritar în dezvoltarea instituţională pe termen scurt şi mediu.

      La această dată, Centrul de Documentare al Colegiului Naţional „Iancu de Hunedoara” prezintă următoarea ofertă pentru cititori:

 • Sală cu publicaţiile organizate pentru acces liber la raft, amenajate ca săli de lectură cu o capacitate de 20-40 de locuri;

 • Sala specială pentru depozitarea fondului documentar;

 • Un fond documentar format din 580 volume şi conţinând numeroase cărţi rare de literatură, filozofie, istorie, geografie etc..

 Toate spaţiile bibliotecii sunt grupate, separat de sălile de clasă. O sală este dedicată conferinţelor, dotată cu aparate de proiecţie, tehnică de calcul şi mass-media.